Adatkezelési tájékoztató

A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA


A MIZDA-FAVÁGÓ Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) gazdasági társaság. A társaság az általa nyújtott szolgáltatások bemutatása, információk nyújtása, a megrendeléshez szükséges információk közlése, elérhetőségeinek közzététele céljából honlapot üzemeltet.

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a MIZDA-FAVÁGÓ Kft. (www.favagokft.hu) honlapjának használata során követett adatkezelési eljárásokat és adatkezelési elveket, valamint a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját. A honlapon a MIZDA-FAVÁGÓ Kft. nem nyújt közvetlen szolgáltatást.

A Szolgáltató, a weboldal üzemeltetőjeként úgynevezett webes szolgáltatást nyújt és a weboldal működtetése, mint szolgáltatás nyújtása során a honlapra látogatók (a továbbiakban együttesen: Érintettek) adatait kezeli. A MIZDA-FAVÁGÓ Kft. jelen nyilatkozatban kijelenti, hogy az árajánlat elkészítéséhez szükséges kapcsolattartási adatokon kívül ügyfeleiről nem tárol vagy rögzít személyes adatokat.

Kijelenti továbbá, hogy a MIZDA-FAVÁGÓ Kft. nem kér, és nem gyűjt a GDPR és az Info Törvény szerinti személyes adatot a honlap használata során.

A jelen tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató honlapjának használata során minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák személyes adatainak gépi és kézi feldolgozása során (adatvédelem).

A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: MIZDA-FAVÁGÓ Kft.
Székhely: 2800 Tatabánya Mártírok út 105.
Levelezési cím: 8081 Zámoly Hunyadi út 7.
Telefonszám: +36 (30) 401 - 6855
Email cím: tamasmizda27@gmail.com

Az adatvédelemért felelős megbízott: Szolgáltató adminisztratív feladatokat ellátó munkatársa
Elérhetősége: 8081 Zámoly Hunyadi út 7.
Telefonszám: +36 (30) 401 - 6855
Email cím: tamasmizda27@gmail.com